Український інформаційний простір

«Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:

- аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;

- висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.

Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 21204-111004ПР від 13 лютого 2018 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних: Crossref, Наукова періодика України (УРАН).

Мова видання: українська, англійська.

Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Тимошик М. С.

Адреса редакції: вул. Є. Коновальця, 36, каб. 917, Київ, 01601.

Тел.: +38 096 104 79 53.

E-mail: ukrinfoprostir@gmail.com

ІSSN 2616-7948 (Print),
ІSSN 2617-1244 (Online)

Український інформаційний простір